Global Personel Sistemleri
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatına Uygunluk Denetimi
fitnes

Çalışma Hayatına Uygunluk Denetimi

İş ve Sosyal Güvenlik süreçlerine ilişkin olarak yürüttüğümüz denetim faaliyetimiz kapsamında 4 çeşit denetim hizmeti sunmaktayız. İlk denetimimiz danışmanlık sözleşmemiz imzalandıktan kısa bir süre sonra şirketlerin iş ve sosyal güvenlik süreçlerinin tanınması ve dışarıdan bir denetimle karşılaşılması durumunda şirketlerin ne durumda olduklarının anlaşılmasını sağlayan “genel denetimdir”. Bu denetim sürecinde olası bir müfettiş incelemesinde olduğu gibi İş ve Sosyal güvenlik konuları geniş kapsamda ele alınacaktır.

İkinci denetim çeşidimiz “özel denetimdir”. İşverenliğin özel olarak incelenmesini istemiş olduğu konu ve konuların ele alındığı denetimizde diğer denetimden farklı olarak tüm konulara genel olarak değinilmez, sadece niş olarak belirlenmiş bir konu ele alınır Üçüncü denetim türümüz ise “suiistimal denetimidir”. Bu denetimimiz kişilerin yapmış oldukları iş ve işlemlerdeki süreçlere ilişkindir. İstihdam edilen çalışanların şirketlere bilerek ya da bilmeden iş ve sosyal güvenlik süreçlerine ilişkin olarak vermiş oldukları finansal ya da finansal olmayan süreçlerin incelendiği denetimimiz insan kaynaklarının doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan davranışlarının tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Son denetim türümüz ise “iç prosedür” denetimidir. Bu denetim sürecinde işyerlerinin kendi iç süreçlerine ilişkin olarak belirlemiş oldukları uygulama kuralları denetlenir. İnsan kaynakları uygulamaları için belirlenmiş olan kurallar “iç denetim” mantığıyla irdelenir ve şirketin kendi belirlemiş olduğu kurallara aykırılık tespit eden durumlar raporlanır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında İş Müfettişleri, SGK Denetmen ve Müfettişlerince yapılması muhtemel denetimlerde ve bu kapsamda açılmış ve açılabilecek davalarda karşılaşılabilecek risklerin, bu risklere bağlı maliyetlerin tespiti ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı inceleme tarafımızca yapılarak ayrıntılı rapor halinde sunulmaktadır. Bahse konu inceleme temel olarak aşağıdaki hususları içermektedir.

Denetimimiz kapsamında;

4857 sayılı İş Kanun’u, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’una göre;

  • İşverenlerin uyması gereken yasal mevzuat süreçlerinin kontrol edilmesi,
  • Kontrol ve inceleme neticesinde tespit edilen aksaklıkların işverenlere rapor ile sunulması,
  • Mevzuata aykırı durumların mevzuat ile uyumlaştırılması için işverenliğe destek olunması,
  • Belirli periyotlarla gerçekleşecek zamanlı ve zamansız denetimlerle daha önce tespit edilen aksaklıkların devam edip etmediğinin kontrol edilmesi ve varsa yeni aykırılıkların tespit edilmesi,
  • İşyerinde kullanılan iş sözleşmeleri, prosedür ve formların güncel mevzuat ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarının tespiti ve iyileştirilmesinin sağlanması,

Hizmetlerini vermekteyiz.

Denetim sonrası tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak toplantı ve eğitimler düzenlemekteyiz. Denetimlerimiz işyerlerinin iş ve sosyal güvenlik incelemelerindeki risklerini minimize etmeyi ve dışarıdan bir gözle şirketlerin bu süreçlerdeki seviyelerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır.