Global Personel Sistemleri
  • Anasayfa
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
social

Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında işverenlere danışmanlık hizmeti verilmesini kapsar.
  • İşçi işveren ilişkisi kapsamında sosyal güvenlik mevzuatını ilgilendiren süreçlere ilişkin işverenlere taleplerine göre yazılı ve sözlü destek sağlanır.
  • İşe iade süreçlerinin Sosyal güvenlik kısmı için süreç yönetimine destek sağlanır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenliğe yönlendirilen idari para cezalarına dair süreç yönetimi (itiraz, dilekçe hazırlanması vb)
  • İş kazası ve Meslek hastalığı Aktüeryal hesaplama süreçlerinde işverenliğe referans olunur.
  • Prim oranları ve prime esas kazançları süreçlerinin yönetimi,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının ile mevzuata uygun süreçlerin yönetimi,
  • İdari para cezası tahakkuk, tahsilat, itiraz, zamanaşımı vb. Hukuki süreçlerinin yönetimi konusunda Danışmanlık hizmetlerini kapsar.