Global Personel Sistemleri
 • Anasayfa
 • İş Hukuku Danışmanlığı
labor

İş Hukuku Danışmanlığı

 • 4857 sayılı İş Kanun’u kapsamında işverenlere danışmanlık hizmeti verilmesini kapsar.
 • İşçi işveren ilişkisi kapsamında süreçlerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilerek işverenlere talepleri doğrultusunda yazılı ve sözlü olarak görüş verilir.
 • İş mevzuatı uyarınca dikkat edilmesi gereken konularda işverene örnek olaylar özelinde destek sağlanır.
 • İş mevzuatını ilgilendiren belgelendirme süreçlerine ilişkin destek sağlanır.
 • Fesih süreçlerinde mevzuatsal ve belgesel anlamda destek sağlanır.
 • Bunların yanında şirketlerin uygunluğu ölçüsünde düzenli toplantı ve şirket ziyaretleri gerçekleştirilir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak teftişlerde işverenlere refakat edilerek sürece ilişkin destek sağlanır.
 • Yöneticilerinizin ve İnsan kaynakları profesyonellerinizin gelişimine katkı amaçlanır.

 

Toplu İş Hukuku Danışmanlık Hizmeti

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Hakkında işverenlere genel Danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sendika ile Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma, Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı”

 

 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Hakkında işverenlere genel Danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Sendika ile Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı