Global Personel Sistemleri
  • Anasayfa
  • İşbaşı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri
job

İşbaşı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

o İŞKUR ve işveren arasında proje başlangıcı ve devamlılığı ile ilgili süreci organize etmek.
o Katılımcıların uygunluk sorgulamasını yapmak ve işverene sürekli bilgi akışı sağlamak.
o Uygun katılımcıların sözleşmesini hazırlamak, sözleşme imzalama sürecini organize etmek.
o Sözleşmesi imzalanan katılımcıların, program süresince gerekli evrak takiplerini yapmak.
o İŞKUR sisteminden, katılımcıların online olarak devam durumlarını girmek.
o Katılımcıların ay içinde giriş/çıkışlarının takibini yapmak.
o Ay sonunda İŞKUR ödenek isteğinde bulunmak ve takipetmek.
o Düzenli olarak aylık İŞKUR puantajlarını hazırlamak ve katılımcı bilgilerini raporlamak.
o Kurs süresince ve sonrasında, programın süresi kadar takibini yapmak,
o Firmanızın, programın sonlandırılması ve istihdam ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesine danışmanlık ederiz.