Global Personel Sistemleri
  • Duyurular
  • Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
Blog Image
01 Feb 2024

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın

Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve

yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.


Bu kapsamda, 2023 yılında işverenlere uygulanan idari para cezaları 25.11.2023 tarihli Resmî Gazete’de

yayımlanan 554 sıra numaralı VUK Genel Tebliği gereğince %58,46 olan yeniden değerleme oranında

artırılarak 2024 yılı için;


  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 56.752,00 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 22.688,00 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 45.406,00 TL olarak belirlenmiştir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin

tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.Saygılarımızla.