Global Personel Sistemleri
  • Duyurular
  • Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi
Blog Image
01 Apr 2024

Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi

15/01/2024 tarihinde TBMM Başkanlığı’na çalışma hayatına ilişkin çeşitli düzenlemeler

içeren bir kanun teklifi sunulmuştur.


Teklif içeriğine ilişkin detaylar aşağıda bilginize sunulmaktadır.


  • Asgari ücret desteği uygulamasının 2024 yılında günlük 23,33 TL, aylık 700 TL olarak

uygulanması,

* 2023 yılının aynı ayına ilişkin verilen bildirgelerde prime esas kazanç tutarı 671 TL. (TİS

uygulanan işyerlerinde 1.341 TL.) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün

sayısını; 2024 yılında tescil edilecek işyerleri ile ilgili olarak işyerinden bildirilen sigortalılar

ilişkin toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere

 4447 sayılı kanunun Geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen 6111 teşvikinin (Kadın, genç

ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işçi istihdamına yönelik prim teşviki), 31.12.2025

tarihine kadar uzatılması, ayrıca Cumhurbaşkanına bu süreyi 31.12.2026 tarihine kadar

uzatma yetkisi tanınması,

  • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için sigortalılar tarafından son 3 yılda ödenmesi

gereken asgari prim ödeme gün sayısının 600 günden 450 güne indirilmesi,

  • Kısa çalışmaya başvuru gerekçelerine ‘Genel Salgın’ halinin de eklenmesi,
  • Kısa Çalışma Ödeneğinin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi

tutulmayacağı, nafaka borçları dışında onda birinden fazlasının haczedilemeyeceği ve

başkasına devir ve temlik edilemeyeceği, teklif edilmiştir.


Önemli Not: Teklif içeriğine ilişkin olarak değişiklikler söz konusu olabilecektir. Kanun

teklifinin yasalaşmasını müteakip ilgili Kurumlar tarafından ikincil mevzuat yayımlandığında ayrıca

bilgilendirme sağlanacaktır.


Saygılarımızla.