Global Personel Sistemleri
  • Duyurular
  • SGK Gecikme Cezası Oranı Güncellendi
Blog Image
14 Mar 2024

SGK Gecikme Cezası Oranı Güncellendi

12/03/2024 tarih, 32487 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 8256 karar sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin

ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranı yeniden belirlenmiştir.


Değişiklik ile birlikte;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak

ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay

için % 2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı 01/04/2024 tarihinden itibaren % 3’ e

çıkarılmıştır.


Saygılarımızla.